ഈശോയുടെ പുതിയ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ നിൻറെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം ഉള്ള അത്ഭുതം നടക്കും

0
116

ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം നമ്പരാണ് . ആ നമ്പരിൽ ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്ന് നടക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര പ്രയാസത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും . ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം.ഈശോയെ ഏകരക്ഷകനായി വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി.ഏത് ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രം അയയ്ക്കാവൂ .ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്.ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി Amen

ഇത് ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം എൻറെ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പാണ് .ഗ്രൂപ്പിൻറെ ലക്ഷ്യം എന്നു പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നതാണ്


എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും.

പ്രാർത്ഥനാ സഹായം വേണ്ടവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം

https://www.facebook.com/groups/826352598242134

Br Shibu Kizhakkekuttu

+1416 8397744

അത്ഭുത മാതാവിൻറെ ഉണ്ണിയുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ  അംഗമാകാം  9

24newslive.com പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ  അംഗമാകാം  11 https://chat.whatsapp.com/DuYnO0p94xD3V50bYfUEDX

https://t.me/shibukizhakkekuttu ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് Amen പറയുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here